Om CCP Report

Denne nettsiden inneholder oppdateringer og analyse av kinesisk politikk og Kinas kommunistparti.

postmodern image of a fictional chinese skyline

Formidling og analyse av pågående kinesisk politikk er viktig av særlig to grunner.

For det første er det er blitt stadig mer relevant for hele det internasjonale samfunnet hvordan kinesisk politikk utspiller seg både innenlands og utenriks. Kina har blitt en supermakt.

Men for det andre er kinesisk politikk blitt mer vanskelig å få tilgang til. Ikke bare har graden av tilgjengelighet til informasjon om beslutningsprosesser internt i Kina blitt sterkt innsnevret, men i tillegg forverres stadig den diplomatiske tonen mellom vestlige land og Kina.

Innleggene på denne siden er hovedsakelig skrevet av Siv H. Oftedal, førstelektor i kinastudier ved Universitetet i Oslo.

De fleste illustrasjonene er laget i samarbeid med bildegenererende kunstig intelligens. Det vil si at illustrasjonsbildene ikke er realistiske, men en kombinasjon av gitte tema og maskinfantasi.

Jeg håper du kan ha glede av innholdet på disse sidene og at det kan inspirere til å lese mer om kinesisk politikk. Kinas vekst til supermaktstatus er tross alt den største geopolitiske endringen som finner sted i vår levetid.