Åpningen av KKPs 20. partikongress

Formøter, pressekonferanse og førsteinntrykk av kongressrapporten

Den ukelange nasjonale partikongressen i Kinas kommunistparti (KKP) er herved i gang, og en av de viktigste hendelsene er allerede tilbakelagt. Det største punktet på agendaen er nemlig Xi Jinpings opplesning av kongressrapporten i løpet åpningssamlingen som finner sted i dag, 16. oktober.

Lørdag 15. oktober var en dag for en rekke formøter samt et separat møte for invitert presse. Delegatenes formøte, det første av disse, godkjente kongressens agenda, deretter en liste med 243 navn som skal utgjøre en form for presidentsskap for kongressen, samt 22 navn som medlemmer av en legitimasjonskomité. Dette første formøtet godkjente også et utvalgt sekretariat som skal håndtere kongressenes gang, og Wang Huning ble bekreftet som generalsekretær for kongressen.

Listen over presidentsskapets medlemmer består i stor grad av tidligere ledere fra de høyeste posisjonene i sentrale partiorganer. For eksempel står tidligere partiledere Hu Jintao og Jiang Zemin på denne listen. Disse seniorene holdt sitt eget formøte på lørdag, og opprettet da en stående komité for selve kongressen. De godkjente også kongressagendaen.

Legitimasjonskomitéen holdt også sitt eget formøte på lørdag, og deres oppgave er å utføre en siste bakgrunnssjekk og godkjenning av de 2296 delegatene for kongressen totalt.

Etter disse formøtene ble det holdt et pressemøte for invitert presse klokken 16.30 lokal tid på lørdag. På grunn av koronarestriksjoner er det kun innenlandsk presse til stede. Dekningen av pressemøtet henvendte seg både til et innenlandsk publikum og også til det internasjonale publikum ved å simultanoversette til engelsk på kanalen China Global TV Network (CGTN). Pressetalsmann for kongressen, Sun Yeli, ga en oversikt over forberedelsesarbeidet som har foregått i året forut for kongressen, med spesielt vekt på utarbeidelsen av kongressrapporten.

Kongressrapporten er talen som Xi Jinping har holdt søndags morgen i kongressens åpningsmøte. Dette er en tale som er ment å rapportere arbeidet utført av den utgående 19. sentralkomitéen henvendt til den kommende 20. sentralkomitéen. Den er med andre ord ikke en personlig tale fra Xi Jinping, men en konsensustekst som reflekterer den overordnede styringsplattformen til Kommunistpartiet samt synet på partiets arbeid i de forrige fem årene. Den gir også et sammendrag over gjeldende ideologi og en kort oppsummering av partiets historie.

På grunn av denne statusen som felles laget politisk plattform og som autoritativ oppsummering av partiets posisjon (uansett hvor reell konsensus-delen av bakgrunnsarbeidet er), så vil man per definisjon ikke finne noe dagsaktuelt i denne åpningstalen. Den vil ikke ha noe spesifikt å si om for eksempel forholdet til Russland og Ukraina-krigen. Likevel tiltrekker nettopp denne talen til seg mye oppmerksomhet fordi dens høye status gjør at små endringer kan utgjøre store styringssignaler når de blir innlemmet i denne endringskonservative teksten. Derfor vil politiske analytikere nå jobbe med denne taleteksten som utgangspunkt for å forstå KKPs politikk i lang tid fremover.

Førsteinntrykk av fremføringen av kongressrapporten: den er kort! Det vil si, den er faktisk like lang som ‘vanlig’ i et større perspektiv, men mye kortere enn den uvanlig lange rapporten levert ved 19. partikongress i 2017: Da det tok Xi rundt 3,5 timer å lese opp rapporten for fem år siden, brukte han i dagens kongressåpning nærmere 1,5 time.

Internasjonal presse kommer til å vektlegge at Covid19 og Taiwan er nevnt i denne talen. Covid19 er nytt som del av en kongressrapporttale, og derfor noe å virkelig legge merke til. Taiwan-delen blir derimot gjentatt i kongress etter kongress. At Taiwan og en ønsket gjenforening mellom fastlandet og Taiwan i seg selv blir nevnt er altså en gammel og velbrukt fremstilling. Men det er likevel noe spesiell vektlegging av Taiwan i kongressapparatets henvendelse til de internasjonale publikum: Ikke lenge etter talen ble et Taiwan-sitat valgt ut blant de som ble spesielt fremhevet i engelskoversatte og internasjonale propaganda-kanaler, som for eksempel Facebook-siden ’Xi’s Moments’. Delegatenes applaus synes å være noe som ønskes at vektlegges i denne henvendelsen til det internasjonale publikum og internasjonal presse om gjeldende Taiwan-politikk.

Nå, etter dagens kongressåpning, følger en uke med delegatsmøter frem til 22. oktober. Like etter kongressen er avsluttet, vil den nye sentralkomitéen holde sitt første plenumsmøtet der den nye nasjonale partiledelsen blir bekreftet. Men dette er fremdeles over en uke unna, og vi må ennå vente for å få bekreftet kongressens viktigste hendelse dette året: offisielle endringer i lederoverføring hvis Xi Jinping blir sittende som partileder.

Partikongressen denne uken handler om selve Kommunistpartiet, ikke direkte om Kinas regjering og stat. Men grunnen til at partikongressen vektlegges så mye, er at partiets styringsplattform og lederkabal er overordnet og påvirker statens styre i stor grad. Statens organer vil ha sin egen runde med nasjonale møter i mars neste år. Det er først da, i mars 2023, at presidentrollen blir bekreftet, den tittelen som har sett den mye omtalte grunnlovsendringen. Men det er denne uken at vi får bekreftet hvem som skal lede Kinas kommunistparti i neste femårsperiode. Sagt med andre ord: selv om parti-staten er tett knyttet sammen, har parti og stat likevel separate toppmøter, og styringen av statsorganene er ikke på denne ukens agenda. Vi får likevel hint om hele partistatens styre på indirekte vis ettersom det er en styringsnorm i dagens Kina at partilederen også leder staten og militæret i en trippel topplederposisjon.